Twitter:@takao_abe511

NOSTALGIA

NOSTALGIA 1  1590mm×410mm  P10×3  Acrylic, wood  2016
NOSTALGIA 1 1590mm×410mm P10×3 Acrylic, wood 2016
NOSTALGIA 2  1820mm×380mm  F8×4  Acrylic, wood  2016
NOSTALGIA 2 1820mm×380mm F8×4 Acrylic, wood 2016
NOSTALGIA 3  1590mm×410mm  P10×3  Acrylic, wood  2016
NOSTALGIA 3 1590mm×410mm P10×3 Acrylic, wood 2016